Diskaun Tune Hotel

Kadar:

 • Semua kadar yang di beri adalah dalam mata wang hotel tersebut dan termasuk caj servis dan cukai kerajaan yang berkenaan. Kadar di tawarkan subjek kepada penukaran selepas persetujuan ini luput
 • Jika cukai wilayah atau kerajaan dinaikkan semasa jangka kontrak ini, hotel berkenaan berhak untuk mengubah kadar kontrak selari dengan kenaikan cukai
 • Kadar adalah maklumat sulit dan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga. Bilik tidak boleh dijual pada kadar yang berada diatas jumlah kadar yang telah diterbitkan

Prosedur Tempahan:

 • Tempahan bilik hendaklah dibuat secara terus dengan ibu pejabat dengan membuat panggilan ke nombor +6010-5000969, dari 8:00 pagi – 10:00 malam setiap hari (termasuk cuti umum) atau emel ke hq.care@tonegroup.net
 • Pengesahan ketersediaan bilik subjek kepada ketersediaan pada waktu tempahan dibuat. Nama tetamu akan diberikan pada waktu tempahan, termasuk butiran ketibaan.
 • Apabila tempahan telah disahkan, anda akan menerima butiran tempahan melalui faks atau emel yang anda perlu tunjuk ketika mendaftar masuk ke hotel

Liabiliti:

 • Hotel tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan harta tetamu, kerosakan bahan, kecederaan atau kematian semasa dalam premis hotel

Syarat & Peraturan:

 • Sebut harga ini adalah tertakluk kepada Terma & Syarat Tune Hotel yang boleh didapati di laman sesawang kami www.tunehotels.com

Pembayaran:

 • Pembayaran hendaklah dibuat semasa tempahan
 • Hanya cek syarikat akan diterima dan tertakluk kepada penjelasan cek sekurang-kurangnya 3 hari bekerja
 • Bayaran kepada akaun mesti disertakan dengan resit (slip penyata bank) yang akan difakskan kepada Ibu Pejabat di +603 9054 0278 atau diimbas dan e-mel kepada care@tonegroup.net
 • Nama hotel, nama kumpulan, tarikh daftar masuk dan daftar keluar MESTI dinyatakan dalam slip perbankan untuk rujukan

Pembatalan:

 • Pembatalan tempahan 24 jam sebelum tarikh ketibaan akan di caj harga satu (1) malam
 • Malam-malam yang tidak digunakan atau pemendekan tempoh duduk tidak boleh ditebus kembali dan dipindah milik

 

Dapatkan simkad toneexcel pertama anda sekarang!

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield